611-tesvik-kanunu

6111 Sayılı Kanun Teşviki

Kadınların ve gençlerin işgücüne katılımını ve istihdamını artırmak, yeni istihdam yaratılmasını teşvik etmek ve çalışanların vasıflarını yükselterek işsizlik riskini azaltmak, mesleki ve teknik eğitimi özendirmek, kalite ve etkinliğini artırmak amacıyla SGK prim teşviklerine bir takım düzenlemeler getirilmiştir.

Bu kapsamda;

6111 sayılı kanunun 74. maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici madde ile istihdam edilen ve belirli şartları taşıyan işçiler için %15,5 prim indirimi hakkı getirilmiştir. 5510 sayılı kanundaki %5’lik indirim hakkı ile beraber toplam %20,5 işveren prim indirim hakkı oluşmaktadır. Bu teşvik 2020 sonuna kadar devam edecektir.
Ancak yasa, bu teşvikten yararlanılabilmesi için bazı şartlar getirmiştir. Şartları sağlayan personellerin online e-Bildirge sistemine kaydedilmesi ve her ay bunlarla ilgili kanunda belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığının hesaplanması gerekmektedir.

ARTI365 DANIŞMANLIK

Her personelin hangi teşvikten yararlanabilir olduğunu tespit eder ve hesaplama yapar. Size en uygun teşvikleri rapor olarak sunar. Sizi ekstra külfetten kuruşu kuruşuna kurtarır.