istihdam teşvikleri

6111 Sayılı İstihdam Teşviki

13 Şubat 2011 tarihinde çıkarılan 6111 sayılı torba yasa ile istihdamı artırmaya yönelik devlet teşvikleri yürürlüğe girmiştir.

Bu yasaya göre, Mart 2011’den itibaren istihdam ettiğiniz personeller için aylık toplam primleri üzerinden ödemeniz gereken toplam primin %20.5’lik kısmı, devlet fonundan karşılanmaktadır.

Ancak yasa, bu teşvikten yararlanabilecek personellerin Mart 2011 itibarıyla işe alınmasının yanında bazı ek şartlar da getirmiştir. Şartları sağlayan personellerin e-Bildirge sistemine kaydedilmesi ve her ay bu personellerin ilgili kanunda belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığının hesaplanması gerekmektedir.

17103 ve 27103 Sayılı Teşvikler

27 Mart 2018 tarihli resmi gazetede yayımlanan 7103 sayılı kanun ile 4447 sayılı işsizlik sigortasın kanununa geçici 19. ve geçici 20. maddeller eklenerek 1.1. 2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere ilave istihdama bağlı sigorta ve işsizlik sigortası primi teşviki uygulamaları getirilmiştir.

17103 Sayılı Teşvik
Söz konusu şartların sağlanması halinde imalat ve bilişim sektöründe ilave istihdam edilecek her bir sigortalının 5412 TL ‘ ye kadarki prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler (761,06 TL ile 2029,50 TL) ile 121,95 TL damga ve gelir vergisi karşılanacak.

27103 Sayılı Teşvik 
Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde ise prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler (761,06 TL) ile 121,95 TL damga ve gelir vergisi karşılanacak.

6645 Sayılı Teşvik (İşbaşı Eğitim Programı)

23 Nisan 2015 tarihli resmi gazetede yayımlanan 6645 sayılı torba yasa ile önemli bir sigorta prim teşviki getirilmiştir . Bu yasa kapsamına 18 yaşından büyük 29 yaşından küçük olup İŞKUR tarafından başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayan personeller girmektedir. 

Yasada tanımlanan hem çalışanla hem de işveren firma ortalaması ile ilgili şartların sağlanması halinde yine yasada açıklanan oranlarda söz konusu çalışanların sigorta primlerinin işveren hisseleri (prime esas kazanç alt sınırı üzerinden ) işsizlik fonundan karşılanmaktadır.

0687 ve 1687 Sayılı KHK Teşviki

01.02.2017 tarihinde resmi gezetede yayımlanan ve sadece 2017 yılı içinde yürürlükte olan 0687 ve 1687 Sayılı KHK Teşviklerini de içeren hesaplamalar tarafımızca eksiksiz olarak yapılmakta ve geçmiş dönem çalışmalarımızda verimlilik analizi içerisinde yerini almaktadır.

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required