asgari-ucret

Genç işçi çalıştıran işverene istihdam desteği kapsamında işe alınan personelin tüm vergi ve primleri Devlet tarafından karşılanıyor. SGK’ya Bağ-Kur’lu olarak kayıt olan ve ilk kez bir işyeri açan 18-29 yaş arasındaki gençlerin bir yıllık Bağ- Kur primlerini devlet karşılıyor. Girişimciye, Destek kapsamında her ay 882 TL 65 Kr. olmak üzere 2019 yılı için 10 bin 591 TL 78 Kr. Devlet Katkısı sunuluyor.

Bu destekten, genç işçi çalıştıran işverenin personelleri arasında;

– 18 yaşından büyük, 30 yaşından küçük olanlar,

– Gelir Vergisi Kanunu kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnası kapsamında olanlar,

– Bağ-Kur kapsamında 01.06.2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanlar,

– Ticari veya serbest meslek faaliyeti sebebiyle adına ilk defa bir mükellefiyet açılmış olanlar,

– Adi ortaklık veya şahıs şirketi kuranlar yararlanabiliyor.

Sigorta prim teşvikinden yararlanmak isteyen sigortalıların tescil işlemleri, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20. maddesi kapsamında, bağlı bulundukları vergi dairesinden temin edecekleri “Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası” belgesiyle bağlı bulundukları sosyal güvenlik il merkez müdürlüklerince yapılacak.

İlk kez bir Gelir Vergisi mükellefi olarak işyeri açan 18-29 yaş arası gençler için 3 yıllık bir vergi istisnası bulunuyor. İstisna her vergilendirme döneminde yıllık 75 bin TL olarak uygulanıyor. 150 bin TL fatura kesen genç girişimcinin işletme giderleri 50 bin TL ise vergi matrahı 100 bin TL değil, 75 bin TL istisna düşüldükten sonra 25 bin TL olarak belirleniyor. Bu istisna sayesinde 75 bin TL matrah beyan eden bir girişimcinin cebinde 16 bin 550 TL kalmış oluyor.

Girişimcinin kendi işinde çalışması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerekiyor.

Faaliyetin şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde, ortaklar arasında sadece en genç ortak, sigorta prim teşvikinden faydalanabiliyor.

Prim teşvikinden faydalanabilmek için tüm ortakların ayrı ayrı teşvik şartlarını taşıması gerekiyor. Ortaklardan herhangi birinin teşvik şartlarını taşımaması halinde, diğer ortaklar da sigorta prim teşvikinden yararlanamıyor.

51 il ve 2 ilçede işverenlere sağlanan ek 6 puanlık sosyal güvenlik prim indirimi devam ediyor. Bu indirimden yararlanmak için yapılan başvuruların sayısı gittikçe artıyor. İstihdamın işverenler üzerindeki maliyetlerini düşürmeyi ve firmaların ekonomik güçlerini korumayı amaçlayan teşvikler için 2019 yılında da devam ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, “Bu teşviklerden biri de 2013’ün ocak ayından itibaren sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak belirlenmiş olan 51 ilimiz ile Gökçeada ve Bozcaada ilçelerimizde 5 puanlık prim teşvikine ek olarak uygulanan ilave 6 puanlık bölgesel istihdam prim teşvikidir. Şubat 2016’dan itibaren teşvikten faydalanabilmek için en az 10 sigortalı çalıştırma şartını kaldırarak, 1 ila 9 sigortalı çalıştıran işverenlerimizi de teşvikin kapsamına aldık. Böylece bu bölgelerdeki tüm işverenlerimizi 6 puanlık prim indiriminden yararlanabilir hale getirdik. 51 il ve 2 ilçede işverenimize sağladığımız ilave 6 puanlık sosyal güvenlik prim indirimini 2019 yılında da devam ettiriyoruz. Böylece söz konusu işverenlerimiz, asgari ücret üzerinden çalıştırdıkları bir sigortalı için 882 lira 6 kuruş yerine 601 lira 2 kuruş, sosyal güvenlik primi ödeyecek.” Dedi.

Sigorta prim teşvikinden yararlanmak isteyen sigortalıların tescil işlemleri, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20. maddesi kapsamında, bağlı bulundukları vergi dairesinden temin edecekleri “Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası” belgesiyle bağlı bulundukları sosyal güvenlik il merkez müdürlüklerince yapılıyor.Genç işçi çalıştıran işverene istihdam desteği kapsamında işe alınan personelin tüm vergi ve primleri Devlet tarafından karşılanıyor. SGK’ya Bağ-Kur’lu olarak kayıt olan ve ilk kez bir işyeri açan 18-29 yaş arasındaki gençlerin bir yıllık Bağ- Kur primlerini devlet karşılıyor. Girişimciye, Destek kapsamında her ay 882 TL 65 Kr. olmak üzere 2019 yılı için 10 bin 591 TL 78 Kr. Devlet Katkısı sunuluyor.

Bu destekten, genç işçi çalıştıran işverenin personelleri arasında;

– 18 yaşından büyük, 30 yaşından küçük olanlar,

– Gelir Vergisi Kanunu kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnası kapsamında olanlar,

– Bağ-Kur kapsamında 01.06.2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanlar,

– Ticari veya serbest meslek faaliyeti sebebiyle adına ilk defa bir mükellefiyet açılmış olanlar,

– Adi ortaklık veya şahıs şirketi kuranlar yararlanabiliyor.

Sigorta prim teşvikinden yararlanmak isteyen sigortalıların tescil işlemleri, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20. maddesi kapsamında, bağlı bulundukları vergi dairesinden temin edecekleri “Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası” belgesiyle bağlı bulundukları sosyal güvenlik il merkez müdürlüklerince yapılacak.

İlk kez bir Gelir Vergisi mükellefi olarak işyeri açan 18-29 yaş arası gençler için 3 yıllık bir vergi istisnası bulunuyor. İstisna her vergilendirme döneminde yıllık 75 bin TL olarak uygulanıyor. 150 bin TL fatura kesen genç girişimcinin işletme giderleri 50 bin TL ise vergi matrahı 100 bin TL değil, 75 bin TL istisna düşüldükten sonra 25 bin TL olarak belirleniyor. Bu istisna sayesinde 75 bin TL matrah beyan eden bir girişimcinin cebinde 16 bin 550 TL kalmış oluyor.

Girişimcinin kendi işinde çalışması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerekiyor.

Faaliyetin şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde, ortaklar arasında sadece en genç ortak, sigorta prim teşvikinden faydalanabiliyor.

Prim teşvikinden faydalanabilmek için tüm ortakların ayrı ayrı teşvik şartlarını taşıması gerekiyor. Ortaklardan herhangi birinin teşvik şartlarını taşımaması halinde, diğer ortaklar da sigorta prim teşvikinden yararlanamıyor.

51 il ve 2 ilçede işverenlere sağlanan ek 6 puanlık sosyal güvenlik prim indirimi devam ediyor. Bu indirimden yararlanmak için yapılan başvuruların sayısı gittikçe artıyor. İstihdamın işverenler üzerindeki maliyetlerini düşürmeyi ve firmaların ekonomik güçlerini korumayı amaçlayan teşvikler için 2019 yılında da devam ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, “Bu teşviklerden biri de 2013’ün ocak ayından itibaren sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak belirlenmiş olan 51 ilimiz ile Gökçeada ve Bozcaada ilçelerimizde 5 puanlık prim teşvikine ek olarak uygulanan ilave 6 puanlık bölgesel istihdam prim teşvikidir. Şubat 2016’dan itibaren teşvikten faydalanabilmek için en az 10 sigortalı çalıştırma şartını kaldırarak, 1 ila 9 sigortalı çalıştıran işverenlerimizi de teşvikin kapsamına aldık. Böylece bu bölgelerdeki tüm işverenlerimizi 6 puanlık prim indiriminden yararlanabilir hale getirdik. 51 il ve 2 ilçede işverenimize sağladığımız ilave 6 puanlık sosyal güvenlik prim indirimini 2019 yılında da devam ettiriyoruz. Böylece söz konusu işverenlerimiz, asgari ücret üzerinden çalıştırdıkları bir sigortalı için 882 lira 6 kuruş yerine 601 lira 2 kuruş, sosyal güvenlik primi ödeyecek.” Dedi.

Sigorta prim teşvikinden yararlanmak isteyen sigortalıların tescil işlemleri, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20. maddesi kapsamında, bağlı bulundukları vergi dairesinden temin edecekleri “Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası” belgesiyle bağlı bulundukları sosyal güvenlik il merkez müdürlüklerince yapılıyor.

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required