asgari-ucret

1 Ocak 2019 ve 31 Aralık 2019 tarihleri arasında geçerli olacak asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 25 Aralık 2018 tarihli toplantısında yüzde 26,5 oranındaki ciddi bir artışla brüt 2. 558,40 Türk Lirası olarak belirlendi. Bekar ve çocuksuz bir çalışan için belirlenen asgari ücret, AGİ dahil net olarak 2.020,90 TL oldu.

ASGARİ ÜCRET 2.558,40 TL

SGK PRİMİ %14 – 358,1 TL

İŞSİZLİK SİG.PRİMİ %1 – 25,58 TL

GELİR VERGİSİ %15 (AGİ HARİÇ) – 134,32 TL

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 191,88 TL

DAMGA VERGİSİ %07,59 – 19,42 TL

KESİNTİLER TOPLAMI 537,50 TL

NET ASGARİ ÜCRET 2.020,90 TL

Asgari ücretin 5 puanlık prim teşviki indirim uygulandıktan sonra işverene maliyeti ise 3.006,12 Türk Lirası oldu. Çalışanın medeni durumu, eşinin çalışmaması ve çocuk sayısına göre yararlanacağı asgari geçim indirimindeki artışa bağlı olarak net ele geçen asgari ücret 2.020,90 TL’nin üzerine de çıkabilecek.

1 OCAK 2019’DAN İTİBAREN YENİ TEŞVİKLER

İş dünyasına da özellikle istihdam alanında katkı sağlamak için bazı destekleri uygulamaya geçireceklerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İlk olarak bölgesel istihdam teşvikini bir yıl daha uzatıyoruz. Hâlâ 51 ilimizde ve iki ilçemizde işverenlere sağladığımız 6 puanlık SGK teşviki devam edecek.

2018 yılında 9 ay olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki yıl 12 ay boyunca vereceğiz.

Bu destek 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 TL, 500’ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 TL olacaktır.

Ayrıca sigorta prim teşviki uygulaması önümüzdeki yıl 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 3 puan, 500’ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için 5 puan olarak uygulanacaktır.” şeklinde konuştu.

Asgari ücret desteğinden yararlanılabilmesi için 2018 yılı ortalama işçi sayısına ve SGK matrahına bakılarak, 2019 yılında ortalama işçi sayısının üstünde işçi çalıştırılması (istihdamın azalmamış olması) şartıyla 500 kişiden az işçi çalıştırılan işyerlerinde 5,00TL (Aylık 150.-TL) ve 500 kişiden fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde ise günlük 3,33 TL (Aylık 99,99.-TL) asgari ücret desteği verilecek.

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required